Calendari

El concurs CientífiKs en joc s’està desenvolupant durant el curs escolar 2020-2021. Hi haurà dos lliuraments obligatoris, un al principi i un altre al final del concurs.

Voleu tenir retroacció (o feedback) de la vostra proposta de disseny a mesura que avança el concurs?

Els lliuraments es podran fraccionar en diversos lliuraments intermedis, en funció de les necessitats de cada participant i d’acord amb el calendari proposat.

D’aquesta manera, a mesura que avanceu en el disseny del videojoc, podreu rebre comentaris i suggeriments.

Període tancat el 31/10/2020
Període d’inscripció

Si teniu interès en inscriure-us al programa, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través d’aquest formulari de contacte.

Fins al 18/12/2020
Lliurament obligatori

[desc]Anàlisi dels jocs existents, tria de personatge i inici del Game Proposal (descripció general del joc).

Fins al 12/03/2021
Lliurament opcional
La narrativa del joc (I): desenvolupament dels personatges, escenaris i mapa d’espais.

Fins al 16/04/2021
Lliurament opcional
La narrativa del joc (II): desenvolupament de la història i trencaclosques, accions del joc i objectius d’aprenentatge.

Fins al 30/04/2021
Lliurament final obligatori

Document amb la proposta final de disseny del videojoc.
(En cas que no s’hagin fet els lliuraments opcionals, es lliurarà la proposta completa en aquesta data).

04/06/2021
Assistència obligatòria

Celebració de la gala de lliurament de premis (l’organització demanarà confirmació d’assistència).