Game Proposal

Aquí trobareu les plantilles per completar la vostra proposta de disseny de videojoc. Recordeu que els lliuraments intermedis són opcionals i que només hi haurà dos lliuraments obligatoris, un al principi i un altre al final del concurs.

Treballareu sempre amb un únic document que contindrà totes les plantilles. L’haureu d’anar omplint per a cada lliurament (sigui obligatori o opcional) fins que tingueu el document final.

Hem pautat el document perquè us sigui fàcil treballar-hi, amb explicacions que us ajudaran a completar-lo.

A l’hora d’emplenar les diferents plantilles, us recomanem que us ajusteu a la llargada de text indicada a cada casella.

A la capçalera del document, hi haureu d’escriure el nom del joc i els noms dels autors.

Consta de les parts següents:

1. Tria del personatge i descripció general del joc

Correspondència amb el capítol 2 del manual:«Tot comença amb una idea…».

Lliurament opcional fins al 18/11/2022.

2. La narrativa del joc I: personatges, escenaris i mapa d’espais.

Correspondència amb el capítol 3 del manual: «Amb qui i on juguem? Personatges, espais, ….». La narrativa del joc (I): desenvolupament dels personatges, escenaris i mapa d’espais.

Lliurament obligatori (“la narrativa del joc I”) fins al 16/12/2022.

3. La narrativa del joc II: Història i trencaclosques, accions principals del joc i aprenentatge durant el joc

Correspondència amb el capítol 4 del manual «Com juguem? »

La narrativa del joc (II): desenvolupament de la història i trencaclosques, accions del joc i objectius d’aprenentatge.

L’«Aprenentatge durant el joc» no es correspon amb cap capítol del manual. Heu d’explicar què aprendrà la persona que jugui al vostre joc.

Lliurament opcional (“la narrativa del joc II”) fins al 17/02/2023.

4. Proposta final: Referències visuals, mood board i interfícies

Correspondència amb els capítols 5 i 6 del manual: «Amb quines imatges i sons juguem? El disseny dels videojocs» i «Com interactuem amb el videojoc?».

Lliurament obligatori de la proposta final fins al 26/04/2023.

Aquí us podeu descarregar el document amb les plantilles per elaborar la vostra proposta de disseny de videojoc.