Game Proposal
Aquí trobareu les plantilles per completar la vostra proposta de disseny de videojoc. Recordeu que els lliuraments intermedis són opcionals i que només hi haurà dos lliuraments obligatoris, un al principi i un altre al final del concurs.


Treballareu sempre amb un únic document que contindrà totes les plantilles. L’haureu d’anar omplint per a cada lliurament (sigui obligatori o opcional) fins que tingueu el document final.
Hem pautat el document perquè us sigui fàcil treballar-hi, amb explicacions que us ajudaran a completar-lo.
A l’hora d’emplenar les diferents plantilles, us recomanem que us ajusteu a la llargada de text indicada a cada casella.
A la capçalera del document, hi haureu d’escriure el nom del joc i els noms dels autors.

Consta de les parts següents:

1. Tria del personatge i descripció general del joc

Correspondència amb el capítol 2 del manual:«Tot comença amb una idea…».

Lliurament obligatori fins al 30/11/2020.

2. La narrativa del joc: personatges, escenaris, mapa d’espais, història i trencaclosques

Correspondència amb el capítol 3 del manual: «Amb qui i on juguem? Personatges, espais, història i trencaclosques.»

Lliurament opcional (esbós història) fins al 21/12/2020.

Lliurament opcional (narrativa completa) fins al 15/02/2021.

3. Accions principals del joc i aprenentatge durant el joc

Correspondència amb el capítol 4 del manual «Com juguem? »

L’«Aprenentatge durant el joc» no es correspon amb cap capítol del manual. Heu d’explicar què aprendrà la persona que jugui al vostre joc.

Lliurament opcional fins al 08/03/2021.

4. Referències visuals, mood board i interfícies

Correspondència amb els capítols 5 i 6 del manual: «Amb quines imatges i sons juguem? El disseny dels videojocs» i «Com interactuem amb el videojoc?».

Lliurament obligatori de la proposta final fins al 05/04/2021.